Systemy łańcuchowe o profilu okrągłym

Systemy łańcuchowe o profilu okrągłym

Systemy łańcuchowe o profilu okrągłym oferowane są w klasach odporności na ścieranie R80, R100, R140 i R160. Łańcuchy o profilu okrągłym RUD charakteryzują doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi. Powtarzalność tych parametrów i wysoka jakość produktów jest efektem wdrożenia i rygorystycznego przestrzegania polityki jakości, opartej na systematycznych badaniach i kontroli, pozwalających – przy zastosowaniu nowoczesnych instrumentów pomiarowych i zachowaniu ścisłych procedur – na  uzyskanie właściwości łańcuchów zgodnych z ustalonymi normami produkcyjnymi. Program produkcji obejmuje pełny zakres wymiarów łańcuchów standardowych oraz szeroką gamę łańcuchów specjalnych, przeznaczonych do pracy w szczególnie uciążliwych warunkach eksploatacyjnych.W oparciu o łańcuchy o profilu okrągłym opracowano system transportowy CRATOS, bazujący na oryginalnych, specjalnie zaprojektowanych komponentach. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne do stosowania w liniach technologicznych sektora energetyki przemysłowej. Sprawdza się przede wszystkim w układach nawęglania, odżużlania czy dozowania biomasy. Nadaje się do przenośników zgrzebłowych i taśmowo-zgrzebłowych o szerokościach roboczych cięgna od 0,8 do 1,8 m i prędkościach liniowych od 0,1 do 0,3 m/s, co pozwala osiągnąć wydajności transportu od ok. 75 t/h do 150 t/h. Na życzenie klienta zakres wyżej wymienionych parametrów może być znacząco rozszerzony.


NAJWYŻSZY STANDARD - ŁAŃCUCH STALOWY OKRĄGŁY R160

Najnowszym osiągnięciem technologicznym firmy RUD jest łańcuch stalowy okrągły R160. Dzięki zastosowaniu unikalnego składu materiałowego i odpowiedniej obróbki cieplnej osiągnięto bardzo wysoką odporność łańcucha na ścieranie, przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości na zrywanie.

Pozwala to na wydłużenie czasu pracy łańcucha o co najmniej 30% w stosunku do wcześniejszych rozwiązań.

Takie łańcuchy sprawdzają się przede wszystkim w trudnych warunkach pracy, gdzie rodzaj transportowanego materiału ma wysokie właściwości erozyjne. Zastosowanie łańcuchów R160 zapewnia znaczne wydłużenie czasu pracy urządzeń. Pozwala to – pomimo wyższej ceny łańcucha – na osiągnięcie znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych poprzez zmniejszenie ilości remontów.

R160 jest obecnie dostępny w następujących rozmiarach:

 • 19 x 75 mm
 • 22 x 86 mm
 • 26 x 100 mm
 • 30 x 120 mm
 • 34 x 136 mm
 • 38 x 144 mm

Łańcuch RUD R160 ze względu na swoje właściwości techniczne przyczynia się do zmniejszenia awaryjności urządzeń. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost wydajności produkcji oraz poprawę warunków bezpieczeństwa pracy. Wpisuje się to w generalną filozofię działalności firmy RUD: wszystkie oferowane produkty powinny cechować się najwyższą jakością w swojej klasie, a klientowi należy oferować kompletne, kompatybilne systemy łańcuchowe dopasowane do jego indywidualnych potrzeb.


 

ZALETY systemów łańcuchowych o profilu okrągłym firmy RUD:

 • Wysoka odporność na ścieranie
 • Wysoka wytrzymałość na zrywanie
 • Wysoka odporność na korozję
 • Wydłużona żywotność, zmniejszona awaryjność
 • Powtarzalna, wysoka jakość dzięki utrzymaniu ścisłego reżimu produkcji, badań i kontroli
 • Prosty montaż i demontaż elementów cięgna łańcuchowego
 • Niskie koszty eksploatacyjne

Pobieranie

 • Materiały informacyjne:

Katalogi, kwestionariusze i broszury