Systemy przenośników i napędów

Systemy przenośników i napędów

Urządzenia energetyczne spalające kopaliny będą miały również w przyszłości znaczny udział w zasilaniu w energię na świecie. Wysoka odpowiedzialność elektrowni za bezzakłóceniową oraz bezawaryjną dyspozycyjność bloków energetycznych prądu oraz ciepła jest podstawą dostarczania niezawodnych komponentów. Firma RUD od dziesiątków lat jest tutaj doświadczonym dostawcą technologii łańcuchów napędowych oraz transportowych do zasilania surowcami oraz odprowadzania odpadów spalania. Tak powstają długowieczne urządzenia transportowe, które mogą utrzymać w sposób ciągły swoją wydajność przy określonej wytrzymałości i zużyciu.
Firma RUD zanalizowała architekturę wielokrotnie powstałych urządzeń transportowych w praktyce w zakresie możliwych parametrów zakłóceniowych.
Wynikiem są trzy powstałe moduły koncepcyjne obliczania aż do długotrwałej konserwacji elementów składowych oraz kompletnych urządzeń systemu doprowadzenia paliwa oraz odżużlania.

  • Koncepcja projektowania zawiera zakres obliczania, planowania oraz doradztwa.
  • Koncepcja produktu określa korzyści łańcuchów pierścieniowych firmy RUD ze względu na wysokoplastyczne warunki transportu.
  • Koncepcja serwisu zawiera pomiar, konserwację lub dokumentację, montaż optymalnych łańcuchów oraz optymalnego osprzętu.

Całemu pakietowi koncepcji firma RUD nadała nazwę CRATOS od nazwy starogreckiego boga siły.
CRATOS jest konsekwencją technologii przenoszenia i transportu przy pełnym serwisie - aby właśnie zafunkcjonowała energia.