Systemy przenośników i napędów

Systemy przenośników i napędów

Energetyka przemysłowa jeszcze przez wiele lat będzie w dużej mierze bazowała na spalaniu kopalin. Dlatego tak istotną rzeczą jest zapewnienie niezawodności linii dostarczania tych paliw do kotłów energetycznych. Mając pełną świadomość jak ważne jest to zagadnienie firma RUD od wielu lat prowadziła badania nad możliwością produkcji komponentów systemów do przemieszczania kopalin oraz pozostałości po ich spalaniu (żużla) o maksymalnej żywotności i niezawodności. Tak powstała grupa produktów dedykowanych specjalnie dla energetyki o wspólnej nazwie CRATOS.

Należy tu zwrócić uwagę na metodologię firmy RUD prowadzącą do stałego doskonalenia produktów w oparciu o trzy moduły koncepcyjne:

  • Koncepcja projektowania obejmuje analizy, obliczenie, planowanie produkcji i doradztwo techniczne
  • Koncepcja produktu obejmuje dostosowanie komponentów do specyficznych warunków pracy
  • Koncepcja serwisu obejmuje przeglądy, pomiary zużycia, zalecenia dot. konserwacji diagnostykę i na tej podstawie zalecenia dot. ew. modyfikacji lub modernizacji komponentów

 

PODSTAWOWE KOMPONENTY SYSTEMU CRATOS

 

Łańcuch techniczny
Koła zębate
Zgrzebła / Zabieraki
Rolki prowadzące

Komponenty systemu CRATOS można łączyć w kompatybilne systemy łańcuchowe, dedykowane m.in. do następujących zastosowań:

  • Układy nawęglania
  • Systemy odprowadzania żużla
  • Spalanie biomasy                                                                         
  • Spalanie i recykling odpadów                                                       
  • Elewatory kubełkowe / kompletne elewatory kubełkowe             

Poza branżą energetyczną systemy CRATOS znajdują zastosowanie w innych gałęziach przemysłu do transportu materiałów sypkich, np.  nawozów, soli kamiennej, cementu itp., wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i trwałość nawet w trudnych warunkach pracy.Pobieranie

  • Materiały informacyjne:

Katalogi, kwestionariusze i broszury