Systemy przenośników i napędów

Systemy przenośników i napędów

Urządzenia energetyczne spalające kopaliny będą miały również w przyszłości znaczny udział w zasilaniu w energię na świecie. Wysoka odpowiedzialność elektrowni za bezzakłóceniową oraz bezawaryjną dyspozycyjność bloków energetycznych prądu oraz ciepła jest podstawą dostarczania niezawodnych komponentów. Firma RUD od dziesiątków lat jest tutaj doświadczonym dostawcą technologii łańcuchów napędowych oraz transportowych do zasilania surowcami oraz odprowadzania odpadów spalania. Tak powstają długowieczne urządzenia transportowe, które mogą utrzymać w sposób ciągły swoją wydajność przy określonej wytrzymałości i zużyciu.
Firma RUD zanalizowała architekturę wielokrotnie powstałych urządzeń transportowych w praktyce w zakresie możliwych parametrów zakłóceniowych.
Wynikiem są trzy powstałe moduły koncepcyjne obliczania aż do długotrwałej konserwacji elementów składowych oraz kompletnych urządzeń systemu doprowadzenia paliwa oraz odżużlania.

  • Koncepcja projektowania zawiera zakres obliczania, planowania oraz doradztwa.
  • Koncepcja produktu określa korzyści łańcuchów pierścieniowych firmy RUD ze względu na wysokoplastyczne warunki transportu.
  • Koncepcja serwisu zawiera pomiar, konserwację lub dokumentację, montaż optymalnych łańcuchów oraz optymalnego osprzętu.

Całemu pakietowi koncepcji firma RUD nadała nazwę CRATOS od nazwy starogreckiego boga siły.
CRATOS jest serią dla technologii przenoszenia i transportu gdzie funkcjonuje wytwarzanie energii.

Łańcuch techniczny
Koła zębate
Zgrzebła / Zabieraki
Rolki prowadzące

Komponenty, które można łączyć w poszczególne części do technologii przenośników i systemów przenośników
 

RUD oferuje doskonale skoordynowaną technologię przenośników / komponenty systemowe do przenośników.

Dzięki naszej bogatej wiedzy, między innymi w:

  • Odpopielanie / usuwanie popiołu z kotłów dużych elektrowni      
  • Spalanie biomasy                                                                         
  • Spalanie i recykling odpadów                                                       
  • Elewatory kubełkowe / kompletne elewatory kubełkowe             

albo wydobywać sole z kopalni na powierzchnię. Nasze systemy przenośników są solidne i optymalnie dostosowane do tych warunków. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu z systemami przenośników , takimi jak systemy usuwania węgla i popiołu oraz transport materiałów sypkich nawozów, potażu i soli, cementu i innych specjalnych materiałów sypkich, wszystkie komponenty naszego systemu zawsze działają niezawodnie.

System przenośników z kołami  zębatymi o napędzie wymuszonym to kompletny system przenośników zgrzebłowych i transportu materiałów sypkich, który wykorzystuje ciągłe pętle łańcuchowe z wysokim efektem samooczyszczania za pomocą systemu kół łańcuchowych. Do zamocowania zgarniaczy lub zgarniaków zastosowano kilka przystawek przykręcanych lub wtykowych, które umożliwiają niezawodny transport nawet w najtrudniejszych warunkach. System gwarantuje długą żywotność i dostępność nawet w najtrudniejszych zastosowaniach.Pobieranie

  • Materiały informacyjne:

Katalogi, kwestionariusze i broszury