Cementownie

Cementownie

Zagwarantowanie wysokiej dostępności materiałów budowlanych jest dużym wyzwaniem dla producentów i dostawców materiałów sypkich. W związku z tym często zaniedbuje się utrzymanie urządzeń w gotowości do pracy oraz ich bezpieczeństwo. Jednakże proste i szybkie rozwiązania pozwalają jedynie na osiągnięcie krótkotrwałego sukcesu. Zła jakość, nieodpowiednie dopasowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz zaniedbania w pracach konserwacyjnych mogą skutkować nieprawidłową eksploatacją i prowadzić do awarii.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu w dostarczaniu i konstruowaniu przenośników kubełkowych oraz systemów do transportu materiałów sypkich wiemy, do których usług nasi Klienci przywiązują dużą wagę. Rezultatem są trzy, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, moduły koncepcyjne – od obliczeń aż po długotrwałą konserwację elementów konstrukcyjnych oraz całych urządzeń do przenoszenia materiałów sypkich.

Koncepcja produktu definiuje - z perspektywy elastycznych warunków przenoszenia - zalety elementów konstrukcyjnych BULKOS, pochodzących z produkcji własnej RUD.

Koncepcja inżynieryjna obejmuje doradztwo – od planowania, projektowania i dokonywania obliczeń aż po uruchomienie.

Koncepcja serwisowa zawiera doradztwo techniczne, przeglądy i dokumentację, instalację i przeróbki urządzeń jak również montaż optymalnych akcesoriów łańcuchowych oraz wyposażenia dodatkowego.

 


Pobieranie

  • Materiały informacyjne:

Katalogi, kwestionariusze i broszury