Cementownie

Cementownie

RUD Polska oferuje dla cementowni szeroką gamę produktów. W instalacjach tej branży przemysłu występuje transport materiałów, głównie sypkich, zarówno poziomy, jak i skośny i pionowy. Podobnie jak w przypadku sektora energetyki przemysłowej różnorodność oferty skierowanej do cementowni wynika z faktu, że – w zależności od wymagań klienta – dostarczane, kompletne urządzenia czy systemy łańcuchowe mogą być oparte na łańcuchach o profilu okrągłym, kutych typu FORKY oraz transportowych.

RUD Polska gwarantuje dostawy zarówno kompletnych urządzeń przenośnikowych, jak i ich elementów składowych. Zakres oferty obejmuje typowe, standardowe komponenty, ale także realizacje „pod klucz” nowych urządzeń, od projektu, poprzez prefabrykację, produkcję, montaż i uruchomienie.

Jednym z ciekawszych, nowatorskim rozwiązaniem autorskim firmy RUD Polska jest projekt kompletnej stacji rozładowczej materiałów sypkich dostarczanych samochodami ciężarowymi. Koncepcja technologiczna tego rozwiązania pozwala na rozładunek, magazynowanie, dozowanie, transport i kierunkowy wysyp surowca, z opcją obudowy redukującej do minimum pylenie na zewnątrz instalacji.

 


Pobieranie

  • Materiały informacyjne:

Katalogi, kwestionariusze i broszury