Przenośnik ślimakowy

Przenośnik ślimakowy

Produkujemy również elementy do przenośników ślimakowych do przenoszenia materiałów sypkich takich jak cement, wapno, popioły, suche piaski oraz wiele innych.

Właściwości przenośnika ślimakowego są dostosowane do charakteru transportowanych materiałów (materiały gruboziarniste, wysokotemperaturowe, ścierne). 

Oprócz transportu materiałów sypkich, różne wersje przenośnika ślimakowego obejmują także opróżnianie, dozowanie, załadunek, przesiewanie, mieszanie lub chłodzenie.

Zalety:
  • Trwałe i łatwe w utrzymaniu
  • Transportuje trudne do przenoszenia materiały

  • Transport materiałów:

   → drobnoziarnistych
   → mącznych
   → ziarnistych
   → o podwyższonej temperaturze
   → ściernych
   → ciężko przepływających 

  • Obok transportu materiałów sypkich przenośnik ślimakowy służy także do:

   → opróżniania
   → napełniania
   → załadunku
   → mieszania
   → chłodzenia


Warianty produktu

W zależności od rozmiaru stacja napędowa posiada łożyska kołnierzowe lub stojakowe montowane do wału napędowego. Uszczelnienie zapewniają wypełnione smarem podwójne promieniowe uszczelnienia wału. Cała stacja napędowa wraz z klapą rewizyjną może zostać zdemontowana w celu ułatwienia konserwacji. Napęd składa się ze standardowego motoreduktora zamontowanego na wsporniku przymocowanym z boku. Aby zapobiec przeciążeniom, można zapewnić odpowiednie sprzęgła bezpieczeństwa.

Rynna składa się z pojedynczych części, standardowej długości, z kołnierzami łączącymi.

Standardowe urządzenia zabezpieczające, obejmujące regulatory prędkości i monitory ślimaka odbierającego, wykrywają stan roboczy urządzenia

Dostępne są dodatkowe akcesoria .


Pobieranie

  • Materiały informacyjne:

Katalogi, kwestionariusze i broszury