Przenośnik taśmowo-zgrzebłowy

Przenośnik taśmowo-zgrzebłowy "PTZ"

Cięgno transportowe podajnika taśmowo-zgrzebłowego wykorzystuje najlepsze cechy podajników zgrzebłowych jak i taśmowych pozwalając na bezkolizyjny transport ciężkiego materiału przy dużych wydajnościach objętościowych. Rozwiązanie opiera się o konstrukcję belek nośnych przymocowanych do łańcucha - przenoszącego obciążenia związane z transportem materiału oraz taśmy (z progami lub bez) pełniącej rolę wypełnienia nośnika transmisyjnego pozwalającego na transport materiału w sposób bezkolizyjny. Duże wydajności urządzenia z takim zastosowaniem uzyskuję się przy relatywnie niskich prędkościach liniowych nośnika dzięki możliwości przenoszenia materiału.