Zasuwy

Zasuwy

Zasuwa płytowa oraz prętowa jest stosowana do otwierania lub zamykania wylotu zasobnika w którym znajduję się np. węgiel lub inne kruszywa. Zabudowana jest przeważnie z jednofalowym kompensatorem pomiędzy wylotem zasobnika a urządzeniem dozującym materiał do dalszego transportu. Całkowite zamknięcie wylotu konieczne jest przy napełnianiu <-> opróżnionego zasobnika lub przy awarii urządzenia dozującego, który znajduje się za zbiornikiem.
Zasuwy mogą być jedno lub wielosegmentowe w zależności od wielkości wylotu zasobnika. Położenie ruchomych segmentów w zasuwie może być dowolne, gdyż napędzane są oddzielnie przez zespół napędowy - dotyczy zasuw płytowych, jak i prętowych. Zespół napędowy zasuwy jest zabudowany w obrębie ramy.Zasuwa prętowa składa się z ramy spawanej, segmentów prętowych, prowadnic ślizgowych ze specjalnego tworzywa oraz zespołu napędowego.
Zasuwa prętowa bądź zasuwa płytowa może posiadać napęd elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny lub ręczny.