Zasuwy

Zasuwy

Zasuwa płytowa oraz prętowa jest stosowana do otwierania lub zamykania wylotu zasobnika w którym znajduję się np. węgiel lub inne kruszywa. Zabudowana jest przeważnie z jednofalowym kompensatorem pomiędzy wylotem zasobnika a urządzeniem dozującym materiał do dalszego transportu. Całkowite zamknięcie wylotu konieczne jest przy napełnianiu opróżnionego zasobnika lub przy awarii urządzenia dozującego, który znajduje się za zbiornikiem.
Zasuwy mogą być jedno lub wielosegmentowe w zależności od wielkości wylotu zasobnika. Położenie ruchomych segmentów w zasuwie może być dowolne, gdyż napędzane są oddzielnie przez zespół napędowy - dotyczy zasuw płytowych, jak i prętowych. Zespół napędowy zasuwy jest zabudowany w obrębie ramy .Zasuwa prętowa składa się z ramy spawanej, segmentów prętowych, prowadnic ślizgowych ze specjalnego tworzywa oraz zespołu napędowego.
Zasuwa prętowa bądź zasuwa płytowa może posiadać napęd elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny lub ręczny.