Ogniwo łańcucha kutego

Podstawowe własności i wymiary produkowanych ogniw kutych FORKY przedstawia załączona poniżej karta katalogowa.
 

 

W przypadku cięgien jednorzędowych zabieraki są spawane bezpośrednio do ogniw. W zależności od kształtu dla cięgien jednorzędowych wyróżnia się zabieraki typu T, BT, U, C lub O.

W przypadku cięgien dwurzędowych zabieraki na ogół są montowane w szczelinach ogniw dwurzędowych za pomocą zawleczek typu U-pin, można również zamiast zawleczki zastosować połączenia śrubowe. Takie rozwiązanie ma zastosowanie do zabieraków o grubości 12mm. Jeżeli wymagana jest inna grubość praktykuje się także produkcję cięgien dwurzędowych w oparciu o ogniwa przeznaczone do cięgien jednorzędowych. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie specjalnych uchwytów do zamocowania zgrzebeł. Uchwyty mogą być przyspawane bezpośrednio do ogniw lub zamontowane za pomocą sworzni łańcuchowych specjalnej konstrukcji (wydłużonych).  W zależności od kształtu dla cięgien dwurzędowych wyróżnia się  zabieraki typów H, HB, HV lub HW.


Pobieranie

  • Materiały informacyjne:

Katalogi, kwestionariusze i broszury