Elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne BULKOS® dla obszarów zastosowania łańcucha ogniwowego.


Łańcuchy

Łańcuchy RUD o specjalnych wymiarach - z powodu wyśmienitej odporności rdzenia na obciążenia dynamiczne - odznaczają się wysoką wytrzymałością na zerwanie oraz odpornością na pęknięcia kruche. Geometria łańcucha jest w swojej wytrzymałości na obciążenia eksploatacyjne zawsze dostosowana do wszystkich elementów systemu. Dopiero w taki sposób możliwe jest niezawodne i trwałe zastosowanie łańcuchów. Strategia jakościowa RUD prowadzi zawsze do nowych optymalizacji produktu.


Złącza łańcuchowe

Złącza łańcuchowe BULKOS – hartowane, o wysokiej odporności na zużycia - powstały dla połączenia systemów łańcuchowych BULKOS. Zamki te są nadzwyczaj wytrzymałe i stanowią punkt odniesienia w swojej branży. Systemy łańcuchowe BULKOS pracują za pomocą elementów napędowych uzębionych lub nieuzębionych. W zależności od określonych wymogów zastosowania poruszają się na krążkach żłobkowanych lub krążkach zwrotnych płaskich. Zamki łańcuchowe są szczególnie proste w montażu - zgodnie z zasadami jakości RUD.


Koła łańcuchowe zębate napędowe

W systemach przenoszenia BULKOS, szczególnie w systemie 65, stosuje się łańcuchowe koła zębate. Dostępne są koła łańcuchowe BULKOS ze staliwa ulepszanego w procesie węgloutwardzania cieplnego, w wersji kilkuczęściowej z możliwością wymiany poszczególnych zębów, których cechą jest duża odporność na zużycie. Geometria kół łańcuchowych oraz ich odporność na zużycie są zawsze dokładnie dostosowane do właściwości łańcucha ogniwowego RUD.


Rolki łańcuchowe zwrotne

Konstrukcja rolek zwrotnych i mocujących BULKOS, której poświęcono szczególną uwagę w zaawansowanych typach przenośnika kubełkowego, a zwłaszcza jej niezawodne działanie, ma decydujące znaczenie dla żywotności akcesoriów łańcuchowych. Powierzchnia rolek jest hartowana indukcyjnie przy uwzględnieniu bardzo trudnych warunków eksploatacji. W zależności od przypadku zastosowania stosowane są rolki z rowkiem lub rolki zwrotne płaskie.


Uchwyty

Uchwyt w systemie BULKOS są przewidziane do przenośników zarówno o małej jak i bardzo dużej wydajności. RUD pracuje wyłącznie za pomocą kilkuogniwowych mocowań, zapewniających spokojną pracę i wysoki stopień bezpieczeństwa eksploatacji. Ten typ mocowań umożliwia ponadto osiągnięcie większej wydajności i dłuższą żywotność. Nasza oferta zawiera mocowania na tylnej oraz bocznej ścianie kubełka.


Kubełki

Kubełki BULKOS odznaczają się wysokim stopniem elastyczności. Właściwe kubełki są przez nas przygotowywane przy uwzględnieniu akcesoriów łańcuchowych oraz dostosowaniu do indywidualnych wymiarów obudowy. Istnieje możliwość dostarczenia najróżniejszych geometrii i typów.


Pobieranie

  • Materiały informacyjne:

Katalogi, kwestionariusze i broszury