System DIN

System łańcuchowy wg DIN

Przenośniki kubełkowe charakteryzują się prostotą wg normy DIN 15234/15235 lub Państwa. Wypróbowana i sprawdzona metoda umocowania kubełków z przyspawana stalową płytką, do ciężkich materiałów, np. piasek, cement, węgiel, podkład.
 


Uchwyty łańcuchowe DIN 745

 

Przy niezębatych kołach łańcuchowych istnieje możliwość użycia innych wymiarów łańcucha wraz z uchwytem łańcuchowym. Polecamy koniecznie użycie uchwytu łańcuchowego z łącznikiem dystansowym. Brakujące łączniki łańcuchowe są przeważnie przyczyną pękania uchwytów.


Uchwyty łańcuchowe DIN 5699

 

RUD uchwyty łańcuchowe według normy DIN 5699 wykazują się w stosunku do uchwytów według normy DIN 745 znacznie wyższymi wartościami siły zrywającej, dzięki czemu wzrasta stopień bezpieczeństwa ich eksploatacji. W procesie zmiany uzbrojenia starej kombinacji normy DIN 745 na nowy typ - DIN 5699 należy uważać, aby przy bocznym uchwycie mocującym kołka, koła łańcuchowe zachowały większy odstęp. Przy przenośnikach kubełkowych z uchwytem mocującym na tylnej ścianie kubełka i gładkich rolkach trzeba się upewnić, czy uchwyt łańcuchowy nie leży w rowkach. Polecamy koniecznie użycie uchwytu łańcuchowego z łącznikiem dystansowym. Brakujące łączniki łańcuchowe są przeważnie przyczyną pękania uchwytów.


Łącznik dystansowy

 

RUD łącznik dystansowy dostosowany do uchwytów łańcuchowych według DIN 5699 lub DIN 745.


Koło napędowe z hartowanymi segmentami

 

RUD koła napędowe w konstrukcji spawanej z wymiennymi hartowanymi segmentami pierścienia obrotowego - dostosowane szczególnie do napędu.


Rolki zwrotne z niehartowanymi segmentami

 

RUD rolki łańcuchowe w konstrukcji spawanej z wymiennymi segmentami pierścienia obrotowego. Przewiercony i rowkowany według Państwa danychPobieranie

  • Materiały informacyjne:

Katalogi, kwestionariusze i broszury